+

Temeljni koncept vizualnog identiteta bazirao se na imenu “Mr.Razor” što bi u prijevodu značilo “Gospodin Britva”. Htjeli smo dočarati njegovu oštrinu i fokus na detalje te smo modifikacijom tipografije to i dobili. Logotip je nastao modificiranjem tipografije, odnosno reznom linijom pod određenim kutom od 4°, čiji se i daljnji princip razrade vizuala bazira pod istim kutem kao što je određeno na logotipu. Rezna linija simbolično označava samo ime i stvara jasnu komunikaciju prema ciljnim skupinama. U vizualu prevladavaju crno-bijeli tonovi uz tehniku bakrotiska koja se koristi gdje god nam to reprodukcija dozvoljava.

Nastavi čitati