+
SuperKul-Studio_Zadar_Hrvatska_Croatia_Bata-Ville_vizualni-identitet_visual-identity_logo_9

Logotip je koncipiran na temelju tlocrta/nacrta plana naselja. Kroz godine plan naselja se mjenjao, ali uvijek je na njima upečatlljiv oblik željezničke pruge koji se jasno iscrtava na planu naselja, te je pruga imala značajan učinak koji je proizvodnju širio dalje prema bliskom istoku. Znak se bazira na spomenutoj pruzi i njezinoj formi, te isprepletanjem takva dva oblika u središtu stvaramo točku koja označava izgrađenu prvu tvornicu, a linije oko nje – putokaze. Prednji dio linija prikazuje slovni znak “B” (Bata), te stražnji dio prikazuje slovni znak “V” (Ville). Cjeloviti znak čini simbol lastavice u letu što možemo parafrazirati kao simbol doma jer ova vrsta ptice se uvijek vraća kući (aludirajući na 90-te i kasniji povratak ljudi koji su prognani). Kolorni sustav inspiriran je arhitekturom i brendingom Borovog naselja kroz povijest, što planiranim tlocrtima naselja Tomaša Bate, odnosno “Batine kuće” te njihove upečatljive crvene opeke, te industrijalizacijom i proizvodnjom obuće, odnosno brendingom današnjeg Borovo d.d., i njegove prepoznatljive plave boje.

Klijent: Turistička zajednica Vukovar
Studio: SuperKul
Projekt: Vizualni identitet
Djelatnost: Kultura
Verzija: Lipanj 2021
Grad: Vukovar

Ako ti se svidio ovaj projekt, možda te zanima i ovo: