+

Kreirali smo logotip koji komunicira spoj dviju obitelji koje su odlučili tradicijski restoran pretvoriti u moderni i suvremeni objekt. Kako budući klijenti već imaju predodžbu o restoranu koji zadržava svoje staro ime, bilo je važno osmisliti vizual kojim će odbaciti sliku starog restorana. Simbol kruga postavlja osnove identiteta te je on bio vodilja i misao tokom izrade vizualnog identiteta, a uz taj simbol često povezujemo i pojam “obitelj”. Spajanjem slovnih znakova “O” (preklapanjem) postignuta je forma u obliku gordijskog čvora i simbola beskonačnosti. Svaki od krugova predstavlja po jednu obitelj.

Nastavi čitati